sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ông Nguyễn Thiện Mỹ
- 0903.784.871

Bà Phạm Thị Kim Thủy
Kinh doanh - 08.3811.7357

BAO BÌ NHỰA LDPE

Màng cuốn Pallet xuất khẩu
Màng cuốn Pallet xuất khẩu
Bao bì may mặc
Bao bì may mặc
Bao đóng quần áo móc treo
Bao đóng quần áo móc treo
Bao bì công nghiệp nặng & nhẹ
Bao bì công nghiệp nặng & nhẹ
Bao bì công nghiệp nặng & nhẹ
Bao bì công nghiệp nặng & nhẹ
Bao bì công nghiệp nặng & nhẹ
Bao bì công nghiệp nặng & nhẹ
PE ép cổ chai
PE ép cổ chai
PE ép đáy thường
PE ép đáy thường

BAO BÌ NHỰA OPP

Bao bì OPP
Bao bì OPP
OPP ép biên răng cưa
OPP ép biên răng cưa
OPP ép biên răng cưa
OPP ép biên răng cưa
OPP keo
OPP keo

BAO BÌ NHỰA HDPE

Bao bì đóng gói linh kiện điện tử
Bao bì đóng gói linh kiện điệ...
HDPE hột xoài
HDPE hột xoài
HDPE quai rời
HDPE quai rời
HDPE quai xách
HDPE quai xách

BAO BÌ NHỰA PP

Bao bì may mặc
Bao bì may mặc
Bao bì may mặc
Bao bì may mặc
PP in
PP in
PP xếp hông
PP xếp hông