sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ông Nguyễn Thiện Mỹ
- 0903.784.871

Huỳnh Thị Mỹ Quyên
Kinh doanh - 0379 060703

SẢN PHẨM CHÍNH

Túi PE Dán Keo
Túi PE Dán Keo
Túi PE Dán Keo
Túi PE Dán Keo
Cuộn PE Khổ Lớn
Cuộn PE Khổ Lớn
Cuộn PE Khổ Lớn
Cuộn PE Khổ Lớn
Bao bì may mặc
Bao bì may mặc
Bao đóng quần áo móc treo
Bao đóng quần áo móc treo
PE ép xéo vai
PE ép xéo vai
PE ép đáy thường
PE ép đáy thường
PE đục quai hột xoài
PE đục quai hột xoài
PE Zipper
PE Zipper
PE keo
PE keo
PE keo
PE keo
PE ép xiêu
PE ép xiêu
Bao bì may mặc
Bao bì may mặc
Túi PP Dán Keo
Túi PP Dán Keo
Túi OPP Xếp Đáy Dán Keo
Túi OPP Xếp Đáy Dán Keo
Túi PP Dán Keo
Túi PP Dán Keo